Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Cài đặt PHP trên CentOS 6 hoặc Ubuntu 12.04 với phiên bản đã cũ không làm bạn hài lòng? Bạn hoàn toàn có thể cài đặt PHP 5.4/5.5/5.6 và PHP 7 mới nhất cho server của bạn. Các bản phân phối của Linux như CentOS 6 và Ubuntu đã cũ và mặc định của nó không có sẵn phiên bản PHP mới nhất. Tuy nhiên, nó luôn nhận được sự ưu ái từ cộng đồng, giúp bạn cài đặt và cập nhật các phiên bản PHP mới nhất.
Cài đặt PHP trên CentOS và UbuntuCentOS 6 và Ubuntu 12.04 mặc định chỉ có phiên bản PHP 5.3. Theo như một số đánh giá thì PHP 5.3 chậm hơn PHP 5.4/5.5/5.6 và PHP 7, nó cũng ngốn RAM nhiều hơn. Một số ứng dụng không còn được hỗ trợ cho PHP 5.3, ví dụ Facebook SDK for PHP v4. Vì vậy, bạn hãy sử dụng PHP phiên bản mới nhất.

Cài đặt PHP 5.4/5.5/5.6 và PHP 7 trên CentOS

Để cài đặt, bạn cần phải sử dụng kho lưu trữ mở rộng của CentOS, đó là EPEL repository và Remi repository.

Cài EPEL repository

$ sudo yum install epel-release
Nếu như bạn không sử dụng được lệnh trên, các bạn có thể cài thông qua RPM:
Đối với CentOS 5:
$ wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
CentOS 6:
$ wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
CentOS 7:
$ wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
Sau khi đã tải về file RPM ở trên, sử dụng lệnh sau để cài đặt:
$ sudo rpm -Uvh epel-release*.rpm

Remi repository

Remi repository là kho lưu trữ cho PHP trên CentOS hỗ trợ cài đặt PHP phiên bản 5.4/5.5/5.6 và PHP 7.
Đối với CentOS 5:
$ wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm
CentOS 6:
$ wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
CentOS 7:
$ wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
Sau khi đã tải về file RPM ở trên, sử dụng lệnh sau để cài đặt:
$ sudo rpm -Uvh remi-release*.rpm
Để lựa chọn phiên bản PHP cần cài, bạn cần bật nó trong Remi repository. Mở và chỉnh sửa file /etc/yum.repos.d/remi.repo
$ sudo nano /etc/yum.repos.d/remi.repo
Các bạn có thể thấy trong đó có các mục: [remi] đối với PHP 5.4, [remi-php55] đối với PHP 5.5 và [remi-php56] đối với PHP 5.6. Để bật phiên bản bạn muốn cài, sửa đoạn “enabled=0” thành “enabled=1“.
[remi] # đối với PHP 5.4
name=Les RPM de remi pour Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/remi/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/remi/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

[remi-php55] # đối với PHP 5.5
name=Les RPM de remi de PHP 5.5 pour Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/php55/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/php55/mirror
# WARNING: If you enable this repository, you must also enable "remi"
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

[remi-php56] # đối với PHP 5.6
name=Les RPM de remi de PHP 5.6 pour Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/php56/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/php56/mirror
# WARNING: If you enable this repository, you must also enable "remi"
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
Để cài đặt PHP 5.4, 5.5, 5.6 , sử dụng lệnh sau:
$ sudo yum install php

Để cài đặt PHP 7, sử dụng lệnh sau:
$ sudo yum install php70
Vậy là xong, bạn có thể sử dụng yum để cài đặt PHP-FPM và một số hàm của PHP như sau:
$ sudo yum install php-fpm php-mysql php-gd php-mbstring php-pear php-xml php-xmlrpc php-devel
Để cập nhật PHP lên phiên bản mới hơn, sử dụng lệnh sau:
$ sudo yum update
Vậy là xong, cho dù bạn đang sử dụng CentOS 5, bạn vẫn có thể sử dụng PHP phiên bản mới ngon lành.

Cài đặt PHP 5.4/5.5/5.6 và PHP 7 trên Ubuntu

Ubuntu có các kho lưu trữ mở rộng rất lớn, nó hỗ trợ đầy đủ hơn bất cứ một bản phân phối Linux nào khác. Vì vậy, bạn có thể cài đặt bất cứ một ứng dụng nào đó với phiên bản mới nhất trên bản Ubuntu đã cũ như Ubuntu 12.04.
Các phiên bản PHP mới nhất đang được hỗ trợ bởi các PPA, mình thấy rất ổn định. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng PPA ondrej, hiện đang có sẵn cho PHP 5.4, 5.5, 5.6 và PHP 7. Để sử dụng được lệnh apt-add-repository, bạn cần phải cài đặt các gói dưới đây trước:
 • Đối với Ubuntu 12.04 hoặc cũ hơn, bạn cần cài đặt python-software-properties:
  $ sudo apt-get install python-software-properties
 • Đối với Ubuntu 12.10 hoặc mới hơn, bạn cần cài đặt gói software-properties-common:
  $ sudo apt-get install software-properties-common
Bây giờ bạn cần phải thêm một trong các PPA mà bạn muốn ở dưới:
 • PPA for PHP 5.4: chỉ hoạt động trên Ubuntu 12.04
  $ sudo apt-add-repository ppa:ondrej/php5-oldstable
 • PPA for PHP 5.5:
  $ sudo apt-add-repository ppa:ondrej/php5
 • PPA for PHP 5.6:
  $ sudo apt-add-repository ppa:ondrej/php5-5.6
 • PPA for PHP 7.0: chỉ hoạt động trên Ubuntu 14.04 hoặc mới hơn
  $ sudo apt-add-repository ppa:ondrej/php-7.0
Để cài đặt PHP-FPM phiên bản 5.4/5.5 hoặc 5.6, sử dụng lệnh sau:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install php5-mysql php5-xmlrpc php5-curl php5-gd php5-cli php5-fpm php-pear php5-dev php5-mcrypt
Để cài đặt PHP-FPM phiên bản 7.0, sử dụng lệnh sau:
$ sudo apt-get install php7.0-fpm
Để cập nhật PHP lên phiên bản mới hơn, sử dụng lệnh sau:
$ sudo apt-get upgrade
Vậy là bạn đã có thể lựa chọn để cài đặt PHP phiên bản mới nhất.
Đối với các máy chủ có cấu hình thấp (512mb), việc lựa chọn một OS là rất quan trọng. Thay vì chạy các OS mới nhất để ngốn sạch RAM của chúng ta, hãy lựa chọn các OS cũ nhẹ hơn, CentOS nhẹ hơn Ubuntu một chút. Tuy cũ, nhưng vẫn cài đặt PHP 5.4, 5.5 hay 5.6 mới nhất tốt chán.
Chúc bạn thành công!

Giới thiệu bản thân

Được tạo bởi Blogger.

Xem nhiều

Bài đăng nổi bật

Hướng dẫn mở tài khoản Ví Việt

Từ năm nay, để được HDVN tặng thưởng bắt buộc người Họ Dương phải có TK Ví Việt http://hoduongvietnam.com.vn/nhung-diem-moi-ve-huong-dan-...

Tổng số lượt xem trang